neutronowo-protonowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w cieczach. Próbowano więc zbudować dwa modele jądra: jeden na podobieństwo skomplikowanej cząsteczki, w które i „wartościowość” nukleonu jest ściśle określona i ogranicza liczbę wiązań (przyjmuje się przy tym, że średnia energia przypadająca na każde wiązanie jest jednakowa); drugi — znacznie prostszy — model kroplowy jądra, w którym zakłada się, że jądro podobne jest do kulistej kropli cieczy neutronowo-protonowej. Wprowadzając stałą wartość energii wiązania przypadającą na nukleon i stały współczynnik napięcia powierzchniowego oraz uwzględniając siły kulombowskiego odpychania się między protonami, można było za pomocą tego modelu obliczyć AEza jako funkcję A i Z. Otrzy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1967. Encyklopedia Przyroda i technika. Zagadnienia wiedzy współczesnej, wyd. 2 popraw. i rozszerz., Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.