newtonizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kościół katolicki umieścił Descartesa na indeksie w roku 1664, lecz około roku 1700 jego teorie stały się modne nawet w sferach konserwatywnych. Sprawa newtonizmu przeciw kartezjanizmowi stała się przez jakiś czas przedmiotem dużego zainteresowania, nie tylko w kręgach uczonych, lecz także w salonach. Lettres sur les Anglais (1734)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Struik, Dirk J. 1963. Krótki zarys historii matematyki do końca XIX wieku, tłum. P. Szeptycki, drugie wyd. popraw., Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.