niby-łącznik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Coś ci miałam powiedzieć B IX 3 No nie wiem, no ale miały być takie perspektywy, że ci którzy ... mieli iść na emeryturę, to by nic nie stracili C IV 30 Jako niby-łącznik pojawia się on w orzeczeniach nacechowanych temporalnie i aspektowo w sposób peryfrastyczny: wraz z imiesłowem, czasem nawet nieregularnie utworzonym (przysiężone mam 'przysiągłem’, por. Pisarkowa, 1964):...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pisarkowa, Krystyna 1975. Składnia rozmowy telefonicznej, Wroc­ław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.