niby-homozygota

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i WC używane jako nośniki mutacji W i jeszcze jednej mutacji — SI. Problem z myszami W/W polega na tym, że z powodu defektu komórek rozrodczych są one bezpłodne, tak samo zresztą myszy Wv/Wv, które mają lżejszą anemię. Tibie Russell wpadła na pomysł uzyskiwania niby-homozygot ze skrzyżowania heterozygot tych dwóch alleli. I, jak widać ze schematu na rys. 16, ze skrzyżowania myszy WB/Re-W/-b z myszami C57Bl/6-Wv/+ uzyskuje się cztery różne rodzaje myszy Fj: W/Wv z anemią, +/WV i W/-r — heterozygoty bez anemii oraz +/+ — zdrowe. W ten sposób otrzymuje się do...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jędrzejczak, Wiesław Wiktor 1987. Zagadka tworzenia krwi, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.