niby-spółdzielczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pobiec tworzeniu się klik, umacniamy komórki ZKJ. To są bardzo trudne operacje, bo aparat handlu zagranicznego jest w znacznym stopniu opanowany przez elementy menażersko-technokratyczne. Drugim środowiskiem kryminogennym są tzw. „GG”: małe przedsiębiorstwa prywatne lub niby-spółdzielcze, działające na styku sektora prywatnego z gospodarką uspołecznioną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Giełżyński, Wojciech 1977. Sto twarzy Jugosławii, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.