niby-twarz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niby-zasłona i niby-twarz, późna maska wskutek niejednoznaczności naniesionej przez historię do jej pojęcia przesłania myśleniu drogę do jej sedna. Tworzy aporię. Filozof wskazuje kierunek wyjścia: „Nie jest ona zasłoną i nie jest twarzą. Zasło...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cichowicz, Stanisław 1996. Moje ucho a księżyc. Dywagacje, diagnozy, Gdańsk : słowo/obraz terytoria
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.