niby-wartość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wspomniana krytyka językowa nie ogranicza się tylko do tezy o nieidentyczności rzeczywistości i języka, lecz prowadzi dalej do krytyki wszelakich abstrakcji, które mają jedynie tzw. „niby-wartość” i nie są w stanie odzwierciedlić pełni rzeczywistości. Wszystkie abstrakcje i wszelkie symbolizowanie stają w przekonaniu semantyki ogólnej pod znakiem zapytania, do181 W obrębie marksistowskiej semiotyki stosunek pomiędzy językiem a mówiącym jest przedmiotem badań pragmatyki. Por. G. Klaus, Die Macht des Wortes, Berlin 1965, s. 14, 18 nn...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Helbig, Gerhard 1982. Dzieje językoznawstwa nowożytnego, przeł. Cz. Schatte i D. Morciniec, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.