nieśluzowaty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) posiadają nowe własności. Przede wszystkim są one odporne na działanie pierwotnego bakteriofaga, mimo że mogą podlegać działaniu bakteriofagów innych, do nich przystosowanych, prócz tego wykazują one szereg innych odchyleń: postać śluzowata zmienia się na nieśluzowatą i vice versa, postacie bezbarwne na postacie wytwarzające barwik, szczepy nie rozszczepiające laktozy na rozszczepiające ten cukier itp. Powstanie licznych nowych postaci pod wpływem bakteriofaga jest dowodem, że bakterie są zdolne do daleko idących przeobrażeń, których bynajmniej nie może wytłumaczyć sam czynnik selekcji. Musimy przyjąć wielką, daleko idącą plastyczność...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.