nieżytowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) przy niskim pH. Pozwoliło to wykrywać PCW typu I lub II przy zastosowaniu chromatografii w żelu przy pH 2,8 (20) oraz PCW typu I przez obniżenie w początkowym okresie pH do 3,2 dla rozbicia kompleksu i posługując się następnie zmodyfikowaną metodyką przedstawioną na str. 207 (46). Udało się także wykazać przy zastosowaniu metod autoradiograficznych obecność PKO, jak i PCW w komórkach limfoidalnych naciekających zmienioną nieżytowo błonę śluzową żołądka w chorobie Addisona-Biermera (5). Wydaje się to przemawiać za wytwarzaniem przeciwciał przez immunokompetentne komórki w obrębie przewodu pokarmowego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pawelski, Sławomir, Konopka, Lech, Rechowicz, Krzysztof 1972. Diagnostyka izotopowa w hematologii, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.