nie-cały

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zarówno dobru, jak i złu. Praca naukowa staje się przy tym niebezpieczna, kiedy nie zostawia już czasu na praktykowanie prawdy. A tymczasem prawda — jak to formułuje w liśde do Marii Trębickiej „nie jest nigdy tu w całośd swojej objęta wiedzą i myślą albo samym uczudem — prawda jednak nie-cała nie jest prawdą i dlatego tu, to jest na tym planede, prawda tylko myślą, uczudem i żydem razem może być objęta" (VHI196)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Puzynina, Jadwiga, Teleżyńska, Ewa (red.) 1992. „Całość” w twórczości Norwida. Praca zbiorowa, Warszawa : Wydział Polonistyki UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.