nie-centralny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wydaje się że to, co mówi Ingarden o nienaocznej treści aktu6, odnosi się też w odpowiedniej modyfikacji i do tzw. tezy egzystencjalnej. Niektóre z noematycznych sensów przedmiotowych — i nimi zajmujemy się tutaj przede wszystkim — określają przedmioty zewnętrzne w stosunku do podmiotu, i to w sensie ingardenowskiej transcendencji radykalnej. Jeżeli prawdą jest, że Einklammerung tezy 0 istnieniu przedmiotu poznawanego należy uważać za tożsame ze spełnianiem tej tezy w sposób nie-centralny, to można powiedzieć, że to niezależne zewnętrzne istnienie przedmiotu jest z punktu widzenia czystej świadomości neomatycznie określone, tylko — by tak to rzec — nazwane, lecz podmiot, czyste Ja, nie bierze za to odpowiedzialności, z metodyczną rezerwą czeka na potwierdzenie tej tezy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.