nie-chilijski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mas proletariackiego Chile podskoczyło ze sto łat. Tym razem polityka nienawiści klasowej, sztucznego podniecania animozji, otwarte lekceważenie konstytucji, bezmierne sekciarstwo, całkowity brak pluralizmu, tradycyjne niedotrzymywanie solennych obietnic i stałe, stałe i codzienne staczanie się po pochylni wiodącej otwarcie i bezpardonowo do wojny domowej — musiało doprowadzić do tak bardzo nie-chilijskiej reakcji. Siły zbrojne kraju, widząc uzbrajającą się pod ich bokiem konkurencję awanturniczych milicji robotniczych, dopatrzyło się w tym stryczka na własną szyję. W ostatniej chwili — co do tego nie ma złudzeń...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.