nie-informatyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ność oznaczeń symbolicznych, są również cechami pożądanymi. Cechy te ułatwiają z jednej strony bieżącą konserwację słowników przez lingwistów i informatyków (np. dostosowanie do zmian w środowisku komputerowym) oraz, z drugiej strony, pisanie przez informatyków współpracujących z lingwistami nie-informatykami programów komputerowych wykorzystujących słowniki już istniejące...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Vetulani, Grażyna 2000. Rzeczowniki predykatywne języka pol­skie­go. W kierunku syntaktycznego słownika rzeczowników predy­ka­tyw­nych na tle po­rów­­naw­czym, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.