nie-jednostkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wyrażeń ogólnych, by dostrzec ich właśnie ogólność. „Człowiek” bowiem jawiący się w poznaniu pojęciowym nie jest żadną konkretną ludzką postacią, ludzką jednostką, lecz przeciwnie - realizuje jedynie definicję człowieka: jest więc „w sobie” zbiorem cech niejednostkowych, ale jedynie - w ujętym aspekcie - konstytutywnych. Jeśli jednostkowość, konkretność, zmienność uznamy za synonimy materialności, to pojęcie samo w sobie rozważane jest właśnie nie-materialne, bo nie-jednostkowe, nie-zmienne, nie raz takie, a kiedy indziej inne. Dlatego Platon sensy rozważane same w sobie nazwał ideami, przedmiotami doskonałymi, gdyż radykalnie przeciwstawionymi przedmiotom jednostkowym w świecie partycypacji, w świecie cieni...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krąpiec, Mieczysław Albert 1995. Dzieła. T. 13. Język i świat realny, Lublin : KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.