nie-kościół

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Schillebeeckx bardzo szeroko rozwija tę myśl, dochodząc ostatecznie do wniosku, że owocowanie Kościoła w ludzkości, jego służba sprawia, iż granica i dystans jakby się zaciera. Przez swoją „sprawczość łaski” Kościół jest obecny w ludzkości także i tam, gdzie nie ma śladów jego widzialnej funkcji. A więc Kościół i ludzkość nie przeciwstawiają się sobie jako „Kościół" i „nie-kościół”. (Wiele jest „nie-kościoła” w życiu członków Kościoła — i wiele z Kościoła w życiu ludzkości). Z drugiej strony tradycyjne atrybuty Kościoła coraz częściej tracą swój kościelny charakter. Np. pomoc społeczna, troska...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.