nie-komunikacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z punktu widzenia nadawcy i odbiorcy listu poczta jest po prostu urządzeniem do przesyłania listów — jak „poczta pneumatyczna”. Nie jest to jednak urządzenie przekaźnikowe, lecz instytucja, której działalność, oprócz wymiaru technicznego, ma wymiar organizacyjny i ekonomiczny. Podobnie wydawnictwo to przedsiębiorstwo, którego zadaniem jest z pewnego punktu widzenia rozpowszechnianie przekazów, ale w którym wykonuje się głównie operacje o charakterze nie-komunikacyjnym: drukowanie tekstów, transport książek, różne operacje finansowe itd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lalewicz, Janusz 1985. Socjologia komunikacji literackiej. Problemy rozpowszechniania i odbioru literatury, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo