nie-kwadrat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „x, które jest P, jest 5“ to tyle, co „jeżeli jc jest P, to jc jest S“. Według tez 223,20 	i 223,21 teorii zdań ostatnie wyrażenie przekształca się równoważnie na „a* jest nie P lub jc jest 5“; zgodnie z tym subsumcji orzeczników nadać można również postać „x jest nie P lub S“. Np. subsumcją orzeczników: kwadrat, prostokąt, jest orzecznik: nie-kwadrat lub prostokąt, a zdania: ,,x jest nie-kwadratem lub prostokątem“, „a, które jest kwadratem, jest prostokątem“, „jeżeli a jest kwadratem, to a jest prostokątem“ — są różnymi postaciami tej samej funkcji orzecznikowej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czeżowski, Tadeusz 1968. Logika. Podręcznik dla studiujących nauki filozoficzne, wyd. 2 popraw., Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.