nie-miejscowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) grund haben muss.“ („Duchowa obiektywność zmysłowego tworu może ostatecznie mieć obiektywne istnienie «w świecie», jako takie dostępne dla każdego, tylko jednak dzięki podwójnemu uwarstwieniu kolejnych powtórzeń, a zwłaszcza dzięki zmysłowym inkorporacjom. W zmysłowej inkorporacji dochodzi do «umiejscowienia» oraz do «uczasowienia » tego, co podług swego bytowego sensu jest nie-miejscowe i nie-czasowe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Merleau-Ponty, Maurice 1999. Proza świata. Eseje o mowie, przeł. E. Bieńkowska, S. Cichowicz, J. Skoczylas, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.