nie-nakaz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W ogóle wydaje się, że pojęcie dozwolenia nie może mieć interpretacji w semantyce spełnienia norm. W szczególności pewne rodzaje dozwoleń, będące równocześnie nie-nakazami i nie-zakazami, musiałyby być traktowane jako zawsze spełnione. Jeżeli oznaczymy operator nie-nakazu i nie-zakazu symbolem I, to wówczas każde wyrażenie postaci A —> IB jest tautologią logiki norm opartej na pojęciu spełniania. Ta konsekwencja jednakże nie może być zaakceptowana. Podobnie jak w logice Dubisla...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.