nie-naraz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wszystkie byty będą ’tam’ razem, a niemniej niech będą rozróżnione! Przecież i dusza ma w sobie wiele nauk naraz, a jednak nie ma w niej żadnego zgoła pomieszania, lecz każda nauka czyni, co do niej należy, skoro zajdzie potrzeba, nie wlokąc z sobą innych, i każda myśl dalej działa w swej czystości pośród tych myśli, które są znowu we wnętrzu nauk złożone. Otóż tak, i to jeszcze w wyższym stopniu wszystkimi bytami naraz jest umysł i z drugiej strony znowu nie-naraz, ponieważ każdy byt jest mocą swoistą, a cały umysł obejmuje je wszystkie, niby rodzaj gatunku i niby całość części«...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krąpiec, Mieczysław Albert 1995. Dzieła. T. 13. Język i świat realny, Lublin : KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.