nie-rekcja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W związku z przyjęciem powyższej zasady powstaje szereg dalszych problemów domagających się zajęcia wobec nich określonej postawy: stosunek alternacji do takich pojęć jak transformacja i synonimia syntaktyczna, rodzaje alternacji, zasady repartycji różnych form i ewentualna ich hierarchia, problem fakultatywności / obligatoryjności wiążący się z alternacjami ilościowymi, wreszcie granice rekcji i nie-rekcji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SGram - Studia Gramatyczne (Wro­cław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.