nie-remat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Natomiast opozycji remat : nie-remat odpowiada opozycja focus : presupposition czy też focus : environment. Zgodnie z tą koncepcją np. w zdaniu Na stole leży książka focus, czyli remat książka przeciwstawia się presupozycji Na stole leży coś (jakaś rzecz) bądź też „otoczeniu” Na stole leży... Por. przypis 4...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Dobrzyńska, Teresa (red.) 1990. Tekst w kontekście. Zbiór studiów, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.