nie-wojskowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Chcę podkreślić, że w toku dyskusji zwracano uwagę na fakt, że na przykład na naszych wyższych uczelniach nie mamy katedry historii wojskowości, że byłoby rzeczą celową, aby nie tylko w akademiach wojskowych, ale także na uniwersytetach polskich taka katedra mogłaby być kreowana i mogła kształcić młodych pracowników naukowych nie-wojskowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arnold, Stanisław et al. (red.) 1961. Sesja naukowa poświęcona wojnie wyzwoleńczej narodu polskiego 1939-1945. Materiały, wyd. 2, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.