nieadiabatycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wynika stąd dalej, że gdy dwie fazy układu odgraniczone są sztywną granicą adiabatyczną, wówczas równowaga w fazie pierwszej jest zupełnie niezależna od równowagi w fazie drugiej. Gdy natomiast dwie fazy odgraniczone są nieadiabatycznie, wówczas stan równowagi jednej fazy nie może sąsiadować z każdym stanem równowagi w fazie drugiej. Stany równowagi w obu fazach są tu od siebie zależne, a rodzaj tej zależności wynika z natury odgraniczenia między fazami. Dla każdej zatem nieadiabatycznej granicy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gumiński, Kazimierz 1972. Termodynamika, wyd. 2 zmien., Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.