nieaglutynacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mice: {mouse} +{$}, sheep: {sheep} -{-{s} itd.), a następnie* przy nadawaniu tym wyrazom formy fonologicznej ustalenie ogólnych reguł «transkrypcji bezpośredniej» dla aglutynacyjnych form regularnych i specjalnych, bardziej złożonych reguł (jak w językach fuzyjnych) dla form nieaglutynacyjnych i nieregularnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lyons, John 1975a. Wstęp do językoznawstwa, przeł. K. Bogacki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.