nieagresywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i Japonia. Wojna ta, mówił towarzysz Stalin, wciągnęła w swą orbitę przeszło pięćset milionów ludności, rozszerzając zasięg swych działań na olbrzymie terytorium od Tientsinu, Szanghaju i Kantonu poprzez Abisynię aż do Gibraltaru. Wojna coraz dotkliwiej godziła w interesy państw nieagresywnych, przede wszystkim Anglii, Francji, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Rządy tych państw nie stawiały jednak należytego oporu napastnikom. Wyrzekły się polityki bezpieczeństwa zbiorowego i zajęły stanowisko „ne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Aleksandrow, J. et al. (oprac.) 1950. Józef Stalin. Krótki życiorys, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.