nieakceptowalnie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeśli indeks zapominania spada poniżej 3%, szybkość nabywania wiedzy staje się nieakceptowalnie niska. Z drugiej strony, szybkość nabywania wiedzy osiąga szczyt dla indeksu zapominania około 20%. Powyżej tej wartości tempo nabywania wiedzy i jej retencja spadają. Przy tradycyjnym uczeniu się, kiedy powtórki są arbitralnie ułożone w czasie, indeks zapominania wynosi powyżej 50%. Taka nauka jest nie tylko wolna, ale nade wszystko retencja wiedzy może być nieakceptowalnie niska, i w konsekwencji, zamiast zapamiętywania istotnych informacji, uczący zapamiętuje tylko te części wiedzy, które są dla niego łatwe do zapamiętania. Optymalny interwał różni się dla poszczególnych zapamiętywanych faktów lub zasad. Metoda optymalizacji czasu między...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ILing - Investigationes Linguisticae (Po­znań)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.