nieakceptowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Po pierwsze, Tołstoj mocno przejaskrawia swe w zasadzie trafne obserwacje. Pisarz absolutyzuje fakt nieakceptowania przez lud kultury. Nie liczy się z tym, że wszędzie, gdzie tylko zdobycze kultury, zwłaszcza techniki ułatwiającej pracę, są bodaj w minimalnym stopniu ludowi dostępne, tam lud bardzo szybko uczy się je cenić i broni możności korzystania z nich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Asmus, W. F. 1964. Lew Tołstoj, przeł. J. Walicka, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.