nieakcyzowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lekkiego. Od lat osiemdziesiątych w sprawozdaniach rocznych (Obzor goroda Warszawy) stosowano klasyfikację w 9 grupach gałęziowych: 1) włókiennicza, 2) drzewna, 3) chemiczna (okresowo i tłuszczowa), 4) przetworów zwierzęcych, 5) mineralna, 6) metalowa i budowy maszyn, 7) spożywcza nieakcyzowa, 8) spożywcza akcyzowa, 9) różne. Klasyfikacją obejmowano 60 do 74 branż asortymentowych, zmieniając niekiedy ich przydział do wymienionych grup. Po r. 1900 zwiększono liczbę grup gałęziowych do 14, z tego 5 przypadało na przemysł włókienniczy (bawełniany, wełniany, jedwabniczy, lniany i wyrobów mieszanych); poza wyżej wymienionymi włączono przemysł papierniczy i wydobywczy naftowy. Spisem objęto...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RWarsz - Rocznik Warszawski (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.