nieaksjologicznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 2) 	Człowiek jako możliwość. Dla człowieka, ujętego jako ens per se, istnienie oznacza, poza fizyczno-biologicznym faktem, szansę, możliwość; samo „czyste” istnienie biologiczne a także psychiczne (w pewnym stopniu jednakie dla wszystkich naczelnych) traktowane jest jedynie jako warunek, baza, podstawa rzeczowa dla rozwinięcia „nadbudowy”, a więc systemu wartości, świata specyficznie ludzkiego 17. Można powiedzieć, że owa „czysta” egzystencja (rozpatrywana nieaksjologicznie) jest koniecznym warunkiem istnienia świata wartości; natomiast „nadbudowa” nie jest konieczna, by istniał „czysty” fizyczny człowiek...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gołaszewska, Maria 1977. Człowiek w zwierciadle sztuki. Studium z pogranicza estetyki i antropologii filozoficznej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.