niealeatoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (Muzyka wcześniejsza jest więc: niedodekafoniczna, nieserialna, niepunktualistyczna, niesonorystyczna, niealeatoryczna, niecollage'owa, a zatem bardzo nie-doskonała, ułomna; dopiero takie spojrzenie współczesnego kompozytora na to wszystko, czego dotąd dokonano, może mu pozwolić na ogarnięcie tych obszarów nowej sztuki, które wyrastają poza dyletancko pojętą współczesność i umożliwiają nie tylko twórcy, ale i odbiorcy wzniesienie się do innych regionów estetycznych, jeżeli jeszcze w przyszłości o estetyce będzie się mówiło.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Schäffer, Bogusław 1975. Mały informator muzyki XX wieku, wyd. nowe, Krakó** : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.