nieangażowanie się

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) de. Zwolennicy zarządu głównego tej ^partii, tak zwani „zarządowcy“, a więc Róża Luksemburg, Ju= lian Marchlewski, Feliks Dzierżyński, przebywający na emigracji, stali na gruncie odrębności organiza= cyjnej od SocjabDemokratycznej Robotniczej Partii Rosji (SDRPR) i nieangażowania się w spory we» wnętrzne tej partii. Zwolennicy natomiast zarządu warszawskiego, tzw. „rozłamowcy“, a więc Karol Radek i Stanisław Unszlicht ściśle współdziałali z odłamem bolszewickim SDRPR i rozwijali na ich rzecz szeroką działalność w SDKP i L...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jabłoński, Tadeusz 1946. Zarys historii PPS, Warszawa : Wiedza
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedynczaforma zwrotna

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.