niearchimedesowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Położymy więc nacisk na alternatywną wartość nowych doktryn, jak np.: geometria nieeuklidesowa, miara niearchimedesowa, mechanika nienewtonowska i Einstein, fizyka niemaxwelowska oraz Bohr, arytmetyka z działaniami niekomutatywnymi, którą można oznaczyć jako niepitagorejską. Spróbujemy więc w konkluzji filozoficznej z tej pracy, przedstawić cechy epistemologii niekartezjańskiej, która jak nam się wydaje, naprawdę potwierdza nowatorstwo współczesnego ducha nauki...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Cackowski, Zdzisław, Hetmański, Marek (red.) 1992. Poznanie. Antologia tekstów filozoficznych, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.