niearystotelesowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Główny rzecznik tzw. „semantyki ogólnej“ w Ameryce, Alfred Korzybski, pozyskał wielu zwolenników. Tworzą oni szkołę, która według jego słów reprezentuje nowe (niearystotelesowe) stanowisko filozoficzne wobec języka i społeczeństwa. W istocie jednak analizy ich są często powierzchowne, a wnioski mylące: przy czym te pierwsze pod powłoką pretensjonalnego języka okazują się banalne tam, gdzie są trafne, te drugie zaś są niebezpieczne, ponieważ zniekształcają (przez zbytnie uproszczenie) obraz działania sił społecznych w dzisiejszym świecie. Ze ściśle naukowego punktu wi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Heinz, Adam 1988. Język i językoznawstwo. Wybór prac, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.