niebałkański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przedstawiona w tym artykule charakterystyka stopniowania opisowego w językach słowiańskich niebałkańskich, charakterystyka stopniowania analitycznego w dwu słowiańskich językach bałkańskich i wreszcie charakterystyka stopniowania opisowego w tychże językach, motywują postulat rozróżniania dwu podstawowych typów. Proponuję stosować termin stopniowanie opisowe do zjawisk omówionych w rozdziale I. i III. tej pracy, natomiast termin stopniowanie analityczne zarezerwować dla typu stopniowania występującego na terenie językowym słowiańskim jedynie w dwu językach bałkańskich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.