niebudzący

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) „z niższych sfer”. Odpowiadając w „Kurierze Codziennym”, Stebelski oświadczył, iż motywy ludowe mogą być wprowadzone do literatury jedynie „w granicach smaku estetycznego”; pretensje autorki o krzywdę, która się dzieje Kaśce, uznał za nieuzasadnione, a romanse służących za niebudzące artystycznego wzruszenia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czachowska, Jadwiga 1966. Gabriela Zapolska. Monografia bio-bibliograficzna, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.