niecałopociągowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) b) transportów — wagę lub normę ładunkową. Opłaty za przewozy wojskowe oblicza się na podstawie jednej z 4 następujących klas taryfowych (tablica 23), a mianowicie według: a) klasy We — dla eszelonów wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem eszelonów niecałopociągowych przewożonych pociągami ruchu osobowego, b) klasy Weo —- dla eszelonów niecałopociągowych przewożonych pociągami ruchu osobowego, c) klasy Wt — dla transportów wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem transportów niecałopociągowych przewożonych pociągami ruchu osobowego, \ d) klasy Wto — dla transportów niecałopociągowych przewożonych pociągami ruchu osobowego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mika, Zbigniew 1970. Taryfy kolejowe. Cz. 2. Taryfy ekspresowe i towarowe, wyd. 5 uaktualn., Warszawa : WKiŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówekliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.