niecechowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i rzeczy. Za blizkich królestwa niebieskiego uważani są ubodzy i cierpiący, poniżeni i uciskani, za dalekich od niego—bogaci i potężni; albowiem u tamtych o wiele łatwiej następuje nawrócenie i tęsknota do życia wiecznego. Niemniej uprzywilejowani są nieuczeni i niecechowi wobec rozsądnych i mądrych, którzy uważają się za skończonych i sami sobie wystarczają. Co więcej, jak, zgodnie z codziennym doświadczeniem, człowiek najbardziej ceni to, co stracił, tak człowiek zbłąkany względem dobra, grzesznik, staje się przedmiotem szczególnej opieki; syna marnotrawnego pcha nietylko silniejsze pragnienie do powrotu do ojczyzny, zdaje się witać go także większa serdeczność miłości ojcowskiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eucken, Rudolf 1914. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa : Nakł. H. Lindenfelda
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.