niecelownikowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Konfiguracje te pomnożą się, jeśli uwzględnimy rozmaite realizacje pozostałych (niecelownikowych) aktantów, np. pierwszy aktant czasownika JlbCTHTb, 1 = X, może być realizowany formą rzeczownikową w mianowniku, bezokolicznikiem oraz zdaniami zależnymi rozmaitego typu, m. in. typu dkę nmo, Kozda, ecAu itp., a drugi aktant czasownika nPĘZtTLATATb, 2 = Y, ma 4 różne realizacje: forma biernikowa rzeczownika, bezokolicznik, zdanie zależne typu nmo 6bi oraz wyrażenie cudzysłowowe...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szupryczyńska, Maria 1996. Pozycja składniowa frazy celownikowej w zdaniu polskim, Toruń : TOP Kurier
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.