niecelowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ich strony zatwierdzenia była bezpodstawna i nieprawna. Od wprowadzenia zaś tych 21 sołtysów i ławników wymówił się rząd niemiecki tern, że w międzyczasie obrani zostali w zainteresowanych gminach ich następcy, niecelowe tedy byłoby, ich zdaniem, wprowadzenie zmian, skoro ludność sama nie obstaje przy pierwotnych wynikach wyborów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.