niecentralny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Faradaya (—*■ pola fizyczne) i stwierdzenia istnienia sił niecentralnych (—► Lorentza siła) światopogląd mechanistyczny upadł. Nastąpił natomiast dalszy rozwój m. klasycznej, związany z powstaniem nowych jej działów, m.in. m. ciał odkształcalnych (—► sprężystości teoria, plastyczności teoria, reologia) i m. płynów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.