niecentrowany

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) albo trójzewmętrznie, co, jak wskazuje rys. 91, jest centrowaniem wewnętrznem, bo węzeł A dodany na środku bocznej ściany słupa po centrowaniu ścian pozostałych staje się środkiem słupa tetragonalnego. A zatem sieci tetragonalne są dwie: niecentrowana i wewnąłrzcenłrowana...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Weyberg, Zygmunt 1935. Świat kryształów, Warszawa : Mathesis Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.