niecesarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Polska, Szwecja, Turcja i niektóre kraje Rzeszy Niemieckiej. Póki Rewolucja Francuska nie stała się dla mocarstw europejskich najważniejszym problemem międzynarodowym, poważnie łagodzącym konflikty między dworami cesarskimi a Prusami i Wielką Brytanią (a więc przynajmniej do dnia 20 czerwca 1791 roku, do nieudanej ucieczki Ludwika XVI z Paryża), poty utworzenie i umocnienie tego systemu było jeszcze możliwe. Usunięcie przeszkód na drodze do stworzenia „federacji" sześciu państw „niecesarskich" było więc celem, któremu — przy konsekwentnym realizowaniu polityki stronnictwa patriotycznego — powinny być podporządkowane wszystkie inne i na rzecz którego warto było ponieść nawet duże ofiary. Jednym z warunków po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łojek, Jerzy 1986. Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej 1787-1792, Lublin : Wyd. Lubelskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.