niechajże

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Gdybyś Najjaśniejszy Panie te ziemie do swego ciała i natury wracające, które pragną z Monarchią Waszej Królewskiej Mości połączyć się, uznał za rzecz niegodną, ośmielamy się przypomnieć, że jest jeszcze w tych ziemiach kościołowi Rzymskiemu należny podatek od królów Polskich, dla Piotra Ś. Naczelnika Apostołów przeznaczony, który gdyby inne najwidoczniejsze świadectwa milczały, za Twojeby te krainy Najjaśniejszy Panie uważać kazał. Niechajże Cię wzruszą błagania nasze. Miłościwy Królu i Panie, niech Cię wzruszą łzy nietylko nasze, lecz i tych, którzy wahając się między nadzieją i trwogą, oczekują naszego powrotu, życie im, czy śmierć z Twą odpowiedzią Najjaśniejszy Panie przyniesimy.“ J)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polkowski, Ignacy 1873. Żywot Mikołaja Kopernika, wyd. 2, Gniezno : Druk. J. B. Langiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
partykuła

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.