niecharakterystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w przeciągu 3—4 dni przy użyciu dawek 0.2 ccm na kilogram. Gdy jednak po kilku tygodniach wstrzykiwali autorzy psom dożylnie małe dawki jadu, nieszkodliwe dla zwierząt kontrolnych, psy ginęły wśród objawów innych, niecharakterystycznych dla zatrucia tym jadem, mianowicie wśród objawów wymiotów, duszności i ogólnych porażeń. Zwierzę, które przeżyło opisany wstrząs, szybko powracało do zdrowia w przeciwieństwie do zwierząt normalnych, u których objawy chorobowe związane z zatruciem nasilały się coraz bardziej, kończąc się śmiercią. W kilka lat później Richet stwierdził...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hirszfeld, Ludwik 1949. Immunologia ogólna, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo