niecharyzmatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) potrzebne jest to, co kryje się pod pojęciem przywódca.” Oczywiście, odzywa się tutaj stary schemat, zawsze przywoływany w tego rodzaju przemówieniach: zapewnienia, że numer jeden przestrzegać będzie zasady kolektywnego kierownictwa. Rzecz została jednak ujęta inaczej niż zwykle: odrzucenie przywództwa świadczy o niecharyzmatycznym pojmowaniu roli, podczas gdy w systemie komunistycznym funkcja pierwszego sekretarza ma być zawsze naznaczona charyzmą. Niewykluczone, że w takim oświadczeniu kryje się polemika z Gierkiem, którego od kilku lat nazywano w momentach bardziej uroczystych przywódcą narodu polskiego. Przemówienie Kani w czym innym jeszcze odbiega od uświęconego wzoru: ma charakter raczej kolokwialny...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Głowiński, Michał 1993. Peereliada. Komentarze do słów 1976-1981, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.