niechby

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) co się z góry świeci. Powoli więc przyszło do tego, że ozdoby stały się dekoracyami, otynkowane drewno poczęło wyobrażać kamień lub marmur, szych zastąpił lamę, a malowany papier wygnał świeże kwiaty. Niechby każdy spojrzał w swym parafialnym kościele na wielki ołtarz, a niezawodnie odkryje wiele niepotrzebnych szczegółów, a koniecznych nie znajdzie. Spostrzeże on lusterka, figurki gipsowe, szmatki jedwabne, ale zarazem obaczy kobierzec na stopniach rozlatujący się w kawałki, bieliznę na ołtarzu zżółkłą i podartą, ornaty zasmolone...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
partykuła

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.