niechodzący

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Badania prowadzone na terenie dwóch średnich miast wykazują, że zasadnicze obowiązki religijne spełniało 3/4 uczniów i prawie wszystkie uczennice szkół średnich.30 Comiesięczna spowiedź jest tu już rzadsza niż wśród dzieci (chłopcy 4%, dziewczęta 17%, ale i . niechodzących do spowiedzi jest również bardzo mało (3%).31 Znacznie trudniej powiedzieć coś konkretnego o religijności młodzieży pozaszkolnej. Pewne informacje dają nam badania przeprowadzone przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej przy Polskim Radiu. Sondaż ten dotyczył podstaw religijnych mło...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.