niechowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) są nowotworami starego języka: niechwalebny, niecirpiący, niecirpiętliwy, niedrpliwy, nieczciwy, nieczesny, nieczujny, niedaremny itd. Jeszcze bardziej sztuczny charakter mają rzeczowniki od nich utworzone: niechowanie, niechutność, niecirpiedliwość, niecirpliwość, niecirpność, niedarskość, niedbalość itd. Tendencja do tworzenia abstraktów doprowadziła do powstania aż z górą 500 wyrazów z przyrostkiem -ośó. Tej samej tendencji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Urbańczyk, Stanisław 1979. Prace z dziejów języka polskiego, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.