nieciałopalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (IV i III w. p.n.e.) Słowianie wysypywali prochy zmarłego do specjalnie na ten cel wykopanego dołu (kultura —► grobów jamowych). Na wspólnych cmentarzyskach (żalnikach) występują groby ciałopalne razem z grobami nieciałopalnymi (szkieletowymi), nieraz nawet w tych samych kurhanach. Niektóre plemiona Słowian wsch. stawiały urny z popiołami na słupach przy drogach; brak większych cmentarzysk można tłumaczyć tym, że groby były bardzo płytkie i ulegały zniszczeniu przez orkę czy inne prace ziemne. Chrześcijaństwo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.